Juridisch Adviesbureau

Mr. F.M. de Jong
Hoofdpagina
Mogelijkheden
Kosten
Locatie
Contact
Mogelijkheden

Afhankelijk van de vraag van u als klant, richten de activiteiten zich op bemiddeling, advisering of het optreden als gemachtigde in bezwaarschriftenprocedures of gerechtelijke procedures. Samen met u wordt de wijze van aanpak bepaald.

Ofschoon het bureau zich met name op Friesland richt, bepaalt de klant uiteraard het werkgebied. Tevens is er de mogelijkheid per e-mail geadviseerd te worden.


Alles op het gebied van

arbeidsrecht en ambtenarenrecht!